dinsdag, 27. mei 2008 - 22:17

Provincie trekt dwangsom Ermerstrand in

Assen

Gedeputeerde staten van Drenthe trekken de dwangsommen in, die in oktober 2007 aan Ermerstrand BV en de beide directeuren werden opgelegd. Bij de gemeente Coevorden ligt een ontvankelijke aanvraag voor een milieuvergunning waaruit blijkt dat de gemeente bevoegd gezag is.

De provincie heeft het vergunningdossier overgedragen aan de gemeente Coevorden, omdat zij nu bevoegd gezag zijn. In de aanvraag voor de milieuvergunning doet Ermerstrand BV voor komend seizoen een verzoek tot openstelling van haar terrein voor recreatieve doeleinden met gemotoriseerde voertuigen voor maximaal drie weekenden per jaar en acht uur per dag.

In oktober 2007 legden GS dwangsommen op tot een maximum van 100.000 euro, omdat tijdens controles bleek dat op het terrein aan de Steenbakkersweg 3 in Erm gemotoriseerde sportevenementen plaatsvonden, waarvoor geen milieuvergunning was aangevraagd. De provincie Drenthe wilde met deze dwangsommen voorkomen dat illegale motorsportevenementen met geluidshinder voor de omgeving hier in de toekomst zouden plaatsvinden.
Provincie:
Tag(s):