donderdag, 3. april 2008 - 16:30

Samen aan de slag voor weidevogels in Zeeland

Zeeland

Het "Opkrikplan voor weidevogels in Zeeland" heeft van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor 2008 een eenmalige bijdrage van € 200.000,-- gekregen voor het behoud van de weidevogels in Zeeland.

Het Opkrikplan is geschreven door Stichting Het Zeeuwse Landschap en gecoördineerd door de Provincie Zeeland. De andere deelnemende partijen zijn Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting
Landschapsbeheer Zeeland en de ZLTO.

In het Opkrikplan worden vier topweidevogelgebieden benoemd. Dit zijn Yerseke- en Kapelse Moer, Hengstdijkse Putting, St. Laurense Weihoek en het ganzengebied de Poel. In deze gebieden worden vooral maatregelen uitgevoerd die te maken hebben met waterhuishouding en het creëren van openheid. Aangrenzend aan deze terreinen worden beheerafspraken gemaakt met agrariërs.

Deze agrariërs worden vanuit het project hiervoor benaderd. Met de
financiële bijdrage en de medewerking van de agrariërs hopen de
deelnemende partijen op een toename van 20% van de weidevolgels in
deze gebieden.

De beheergelden voor 2008, die worden ingezet voor uitgesteld maaibeheer, komen eenmalig uit het "amendementsgeld". Er is geen
inschrijving mogelijk via de Provinciale Subsidie Agrarisch Natuurbeheer (PSAN). Dit in verband met de voorlopige eenmaligheid van de bijdrage.

Weidevogels zijn voor hun voortplanting in grote mate afhankelijk van
Nederland. Ze zijn aangewezen op grote open graslandgebieden. Zo
heeft Nederland bijvoorbeeld een grote internationale verantwoordelijkheid voor de Grutto, omdat ongeveer de helft van alle
Grutto's ter wereld in Nederland broedt.

Zeeland staat niet speciaal te boek als een weidevogelprovincie. Als het om hectares gaat klopt dit, maar juist de "oudlandgebieden" kennen grote aantallen weidevogels.

Het gaat daarbij in eerste instantie om de Grutto. Andere weidevogels
die meeliften in het Opkrikplan zijn bijvoorbeeld Tureluur, Slobeend,
Zomertaling, Gele kwikstaart en Graspieper.
Provincie:
Tag(s):