donderdag, 23. oktober 2008 - 19:20

Versobering gedoogbeleid softdrugs

Terneuzen

Het College van Burgemeester en Wethouders van Terneuzen stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met een verdere versobering van het softdrugs gedoogbeleid. Het voorstel wordt op donderdag 30 oktober in de commissie Bestuur en Middelen en op donderdag 13 november in de gemeenteraad besproken.

Het College van Burgemeester en Wethouders stelt een vijftal concrete lange termijn maatregelen voor:

1. Verder terugbrengen sluitingsuren. De sluitingsuren zijn nu 24.00 uur op vrijdag en zaterdag en 22.00 uur op overige dagen. Tot een uur na deze tijden mogen aanwezige klanten nog worden afgehandeld.

2.Beperking maximale verkoophoeveelheid per klant per dag. Die maximale hoeveelheid is nu vijf gram per klant per dag.

3. Koppeling klantregistratie. In principe heeft Terneuzen twee gedoogde verkooppunten. De koppeling voorkomt dat in beide shops de maximale hoeveelheid per klant per dag kan worden gekocht.

4.Verdere Euregionale samenwerking met België en Frankrijk en intensivering van de samenwerking met de andere grensgemeenten met drugstoerisme.

5.Voorzetting preventiebeleid. Bijvoorbeeld voorlichting op scholen over de nadelige gevolgen van softdrugsgebruik enzovoorts.

De voorstellen worden mei 2009 geconcretiseerd. Tegen die tijd zijn er diverse justitiële uitspraken en landelijke politieke standpunten bekend. Daarnaast zijn er verschillende korte termijnmaatregelen genomen die blijven gehandhaafd, zoals het betaald parkeerbeleid, meldpunt overlast Houdgreep en het intensief informeren van de omwonenden.

Terneuzen heeft in principe twee gedoogde verkooppunten. Coffeeshop Checkpoint is echter wegens overtreding van de maximaal toegestane hoeveelheid voorraad momenteel op last van de burgemeester én wegens beslaglegging voor justitieel onderzoek door de Officier van Justitie gesloten. Waarschijnlijk wordt de shop wegens herhaalde overtredingen definitief gesloten. Overigens nam het aantal drugstoeristen direct na sluiting met ongeveer 75% af en bleef de gevreesde overlast en illegale handel grotendeels uit.

Coffeeshop Miami verkoopt na een recente inval door justitie momenteel ook geen softdrugs.
Provincie:
Tag(s):