vrijdag, 3. oktober 2008 - 21:49

West Zeeuws-Vlaanderen klaar voor bezoek van Hare Majesteit

Zeeland

Dinsdag 7 oktober brengt Hare Majesteit Koningin Beatrix een streekbezoek aan de provincie Zeeland. Tijdens het bezoek staan de gebiedsgerichte aanpak en plattelandsproblematiek in West Zeeuws-Vlaanderen centraal.

De Koningin bezoekt de kernen Breskens, Groede, Cadzand-Bad en Sluis. Het bezoek is met een uur verlengd. Dat heeft als gevolg dat de Koningin om 10.00 uur in Breskens aankomt en om 17.30 uur het bezoek in Sluis afsluit De extra tijd komt met name ten goede aan de twee rondetafelgesprekken die op de dag plaatsvinden.

In nauw overleg met alle betrokkenen hebben de provincie Zeeland en de gemeente Sluis de afgelopen weken nadere invulling gegeven aan het programma. Een streekeigen benadering stond daarbij centraal. Deze krijgt onder andere vorm door het optreden van Ries de Vuyst op de Kaai in Breskens met het lied ‘je zal die bwoot nog missen’. Piet Brakman begeleidt de schoolkinderen die in Breskens klaarstaan om de Koningin te verwelkomen en het Zeeuws-Vlaams volkslied zingen. Naast de schoolkinderen uit Breskens zelf zijn hier tevens de scholen uit Hoofdplaat, IJzendijke, Schoondijke en Waterlandkerkje present.

Andere voorbeelden van streekeigen invulling zijn de optredens van muziekvereniging Breskens-Groede in Groede en muziekvereniging Apollo in Sluis en de verwelkoming door stadsomroeper Cees Blaeke in Sluis.

Breskens is niet de enige plaats waar de Koningin verwelkomd wordt. In overleg met de algemeen schooldirecteuren zijn alle basisscholen in de gelegenheid gesteld om aan het programma deel te nemen. Daar is positief op gereageerd. In Groede staan de scholen uit Groede, Nieuwvliet, Oostburg en Zuidzande, in Cadzand uit Cadzand en Retranchement en in Sluis uit Sluis, Aardenburg en Eede. Het vervoer van en naar de school wordt door de gemeente centraal geregeld.

In het programma zijn twee rondetafelgesprekken voorzien. De Koningin praat tijdens deze gesprekken met mensen uit de regio over een aantal onderwerpen. Het eerste gesprek vindt plaats bij Hall Spars & Rigging in Breskens. Hier wordt gesproken over de voor- en nadelen van Sluis als grensgemeente en over de gevolgen van de krimp van het inwoneraantal.

Uiteraard zijn alle inwoners en andere belangstellenden van harte welkom om het bezoek van de Koningin mee te beleven. Langs de gehele route en in de kernen is publiek van harte welkom. De politie, verkeersregelaars en Gemeentewerken dragen er zorg voor dat dit voorspoedig en veilig kan verlopen. Op diverse plaatsen gelden parkeerverboden en/of zijn wegen tijdelijk afgesloten. De inwoners en ondernemers van de straten/wijken die hier direct mee te maken hebben, zijn hierover deze week schriftelijk of persoonlijk door de gemeente geïnformeerd. De burgemeester heeft voor de gehele dag een noodverordening afgegeven.

Als de Koningin komt mag iedereen de vlag uitsteken. De vlag (zonder wimpel) mag uithangen van zonsopkomst tot zonsondergang. Dit geeft de gemeente een feestelijk gezicht.
Provincie:
Tag(s):