woensdag, 10. juni 2009 - 16:43

27 jongeren krijgen samenscholings-verbod in Utrecht

Utrecht

Als onderdeel van een pakket maatregelen in Zuilen-Oost legt de burgemeester van Utrecht 27 jongeren in die buurt een samenscholingsverbod op.

Met het samenscholingsverbod en andere maatregelen willen gemeente, politie, openbaar ministerie samen met partners in de wijk zoals woningcorporatie Mitros gezamenlijk de rust in de buurt duurzaam herstellen.

Na incidenten in Zuilen-Oost bleek dat bewoners zich in toenemende mate onveilig voelen in Zuilen-Oost door toedoen van groepen jongeren. Gemeente, politie, Openbaar Ministerie, woningbouwcorporatie Mitros en andere betrokkenen zoals het welzijnswerk en GGD werken samen aan de aanpak en begeleiding van jongeren en van hun omgeving. Jongeren worden met de groepsaanpak extra begeleid bij scholing, werk, extra opvoedondersteuning voor ouders en zonodig maatregelen door politie en justitie. Bovendien voorziet de wijkaanpak in concrete maatregelen en projecten om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te vergroten.

Alle 43 jongens in de groepsaanpak zijn nogmaals onder de loep genomen en waar nodig zijn maatregelen aangescherpt. Van hen krijgen 27 jongeren nu een samenscholingsverbod. De politie is met 25 extra mensen in de buurt aanwezig. Een deel van deze politiemensen werkt aan versnelde opsporing van daders van vernieling, brandstichting en pesterijen in de buurt. Er zijn in de afgelopen weken 67 jongeren aangehouden. Er zijn 230 bekeuringen uitgeschreven en 8 zaken zijn in behandeling bij het Openbaar Ministerie. Op dit moment zijn 13 rechercheonderzoeken gaande bij de politie.
Sinds 15 april zijn straatcoaches actief in de wijk. Met ingang van 9 juni werken twee camera's in de omgeving waar vaker problemen zijn met hangjongeren. Een samenscholingsverbod dat op 11 juni van kracht wordt is een extra bestuurlijke maatregel die het voor de politie mogelijk maakt om op te treden tegen jongeren die in een groep bedreigend overkomen.

De samenwerkende partijen verwachten dat met de genoemde maatregelen de rust in de wijk verder hersteld kan worden. Dit vergt echter een aanpak met een lange adem waarin hulp en harde aanpak samen gaan.
Provincie:
Tag(s):