donderdag, 24. september 2009 - 20:55

Aantijgingen jegens Connexxion-chauffeur ongegrond

Utrecht

Medio april kwamen er signalen bij de politie binnen dat er mogelijk strafbare feiten werden gepleegd tijdens het leerlingenvervoer in de bus tussen Zeist en de Bertha Mullerschool in Utrecht. 
Na ruim vijf maanden onderzoek naar deze meldingen is de conclusie van politie en openbaar ministerie Utrecht dat ze ongegrond zijn, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) in Utrecht.

De meldingen betroffen een chauffeur die dagelijks acht kinderen tussen Zeist en de Bertha Mullerschool in Utrecht vervoerde waar zij speciaal onderwijs krijgen. Volgens de ouders werden de kinderen aangezet tot seksuele gedragingen en werden ze op allerlei manieren gepest. De chauffeur zou gedreigd hebben de kinderen die niet gehoorzaamden de bus uit te zetten, te slaan of te vermoorden.

In het politieonderzoek dat hierop volgde is er een informatief gesprek gevoerd met alle ouderparen. Daarnaast is een aantal getuigen gehoord, zijn drie kinderen in de studio verhoord, werd technisch onderzoek gedaan en emailverkeer doorgelicht. Tenslotte is ook de chauffeur in kwestie ondervraagd.

Conclusie uit deze onderzoeken is dat er geen bewijs is voor de beschuldigingen aan het adres van de chauffeur. Als zich incidenten in de bus hebben voorgedaan, dan is er geen duidelijkheid over de exacte toedracht noch over de rol van de chauffeur hierbij. De chauffeur is gedurende het onderzoek dan ook niet aangemerkt als verdachte. Uit de gesprekken met de ouders bleek er zo veel informatie uitgewisseld te zijn dat niet meer te achterhalen was wat zij uit eigen bron of van horen zeggen meenden te weten. Daarom is deze informatie voor de waarheidsvinding onbetrouwbaar en onbruikbaar. Ook de verklaringen van de kinderen zijn onvoldoende consistent en worden op belangrijke punten niet ondersteund door ander bewijs. Ten slotte zijn de overige verklaringen en de uitkomsten van het technisch onderzoek eerder ontlastend dan belastend. Het OM ziet dan ook geen aanleiding om de chauffeur strafrechtelijk te vervolgen.

Op woensdagavond 23 september heeft burgemeester Janssen van de gemeente Zeist, samen met de politie en het Openbaar Ministerie Utrecht, deze uitkomsten tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis in Zeist met ouders besproken. Hierbij waren ook vertegenwoordigers van het leerlingenvervoer, van Connexxion en van de Bartha Mullerschool aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.
Provincie:
Tag(s):