donderdag, 19. maart 2009 - 18:43

Ammoniak-transporten DSM stoppen eind dit jaar

Geleen

Minister Cramer (Ruimte en Milieu) en minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat), de provincies Limburg en Noord-Holland hebben donderdag een definitief akkoord gesloten met DSM over de beëindiging van de ammoniaktransporten tussen Geleen en IJmuiden. In het convenant is afgesproken dat de ammoniaktransporten uiterlijk per 31 december 2009 definitief worden stopgezet.

Hiermee wordt de grootste ammoniakstroom van gemiddeld 116 treinen per jaar door Nederland beëindigd. In het akkoord is overeengekomen dat de vestiging van DSM in IJmuiden sluit en er dus vanaf eind december 2009 geen ammoniaktransporten meer van en naar IJmuiden plaats zullen vinden. Vorig jaar hadden de beide bewindslieden met DSM al een principe-akkoord gesloten over de beëindiging van de transporten. De eerdere afspraken zijn nu uitgewerkt en vastgelegd in een definitief akkoord.

Ammoniaktransporten per spoor zijn sinds jaren zowel politiek als maatschappelijk onderwerp van gesprek. In het kabinetsstandpunt Ketenstudies heeft het kabinet zich als doel gesteld het structureel transport van ammoniak per spoor tussen Geleen en IJmuiden te beëindigen. Voor inwoners in en rondom dichtbevolkte gebieden als Amsterdam, Utrecht, Den Bosch en Eindhoven betekent dit akkoord dat het risico, dat er tijdens het ammoniaktransport een ongeluk gebeurt, vanaf 2010 sterk verminderd wordt. Enkele kleinere ammoniakstromen per spoor blijven in de toekomst nog wel mogelijk. Voor nieuwe doorgaande stromen van en naar Duitsland is de Betuweroute beschikbaar, die geheel is toegerust voor dergelijk vervoer.
Provincie:
Tag(s):