woensdag, 7. januari 2009 - 20:38 Update: 26-07-2014 13:28

Balkenende belt met Olmert over situatie Gaza-strook

Den Haag

Minister-president Balkenende heeft woensdagmiddag 7 januari telefonisch contact gehad met minister-president Olmert over de situatie in de Gaza-strook. Dit heeft het Ministerie van Algemene Zaken woensdag 7 januari laten weten.

In het gesprek heeft minister-president Balkende zijn zorgen uitgesproken over de voortdurende raketaanvallen van Hamas op Israel, de humanitaire situatie in Gaza als gevolg van het conflict en aangedrongen op het tot stand brengen van een duurzaam staakt-het-vuren.

Daarbij heeft hij gepleit voor het constructief meewerken aan de diplomatieke initiatieven die op dit moment worden ontplooid. Het Nederlands-Deens voorstel, zoals eerder door minister Verhagen aan minister Livni overgebracht, om te komen tot een betere controle op het grensgebied tussen Egypte en de Gaza strook - met een mogelijke rol voor Europese waarnemers - zou daarbij een rol kunnen spelen.

Verder heeft minister-president Balkenende er op aangedrongen om de allergrootste zorg te blijven uitoefenen om uiterste terughoudendheid te betrachten, op de noodzaak burgerslachtoffers te voorkomen, op het openen van de grenzen om humanitaire hulp mogelijk te maken en op toegang tot de Gaza-strook voor de media.

Tenslotte heeft hij benadrukt dat het Midden Oosten Vredes Proces een impuls moet krijgen om te komen tot duurzame oplossingen en perspectief voor alle betrokkenen.

Minister-president Olmert gaf in het gesprek aan dat Israël zich na het eenzijdig opzeggen van het bestand door Hamas gedwongen voelde een eind te maken aan de constante stroom raketaanvallen op zijn grondgebied en burgers.

De Israëlische maatregelen om een humanitaire corridor in te stellen en om drie uur per dag de vijandelijkheden te staken, waren bedoeld om de humanitaire situatie te verbeteren.

Hij deed verslag van de lopende diplomatieke contacten die Israël met diverse partijen onderhoudt en zag de Nederlands-Deense voorstellen als een nuttig element daarbinnen.

Lees alles over:
Provincie:
Tag(s):