dinsdag, 23. juni 2009 - 18:48

Beëdiging geneeskundig bataljon in Ermelo

Ermelo

Tijdens een bijzondere ceremonie op vrijdag 26 juni beëdigt de Commandant Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL), brigadegeneraal Jan Broeks, personeel van 400 Geneeskundig Bataljon tot het Regiment Geneeskundige Troepen.

Daarnaast reikt hij uitzendvlaggen en uitzendbanden uit aan diverse eenheden van de geneeskundige eenheid als waardering voor recente bijdrages in Afghanistan. De beëdiging en uitreiking zijn op de Markt in Ermelo waar het bataljon is gehuisvest.

Militairen die na het afronden van hun initiële opleiding geplaatst worden bij een operationele eenheid leggen hier vervolgens de militaire eed af, waarbij zij trouw beloven aan de koningin en zich onderwerpen aan de krijgstucht.

Iedere eenheid die een bijdrage levert aan een missie heeft recht op een uitzendvlag met daarop de naam van de eenheid. In afgelopen jaren hebben vele eenheden een uitzendvlag ontvangen. De vlag blijft in bezit van de eenheid en voor elke substantiële deelname aan een missie wordt aan de vlag een herinneringsband bevestigd. Op de herinneringsband staat de naam van de missie en periode van uitzending vermeld.

De uitzendvlaggen en uitzendbanden zijn een belangrijke traditie binnen de Koninklijke Landmacht en een blijk van waardering voor het personeel.
Provincie:
Tag(s):