vrijdag, 15. mei 2009 - 9:31

Beëindigen van gft-inzameling in buitengebied

Aalten

Het college van burgemeester en wethouders vaan Aalten stelt voor om met ingang van 1 oktober 2009 te stoppen met inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) in het buitengebied. Uit een gehouden onderzoek door inzamelaar ROVA blijkt dat de inzamelresultaten van gft in het buitengebied ver achter blijven ten opzichte van de inzameling in de bebouwde kom.

Door te stoppen met gft-inzameling wordt een structurele besparing gerealiseerd. Het voorstel wordt binnenkort besproken in de commissie Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Milieu (ROWM) en de gemeenteraad.

Om de twee weken wordt er bij ieder perceel in de gemeente gft ingezameld. In totaal zijn er 10.335 huishoudens, waarvan 1.512 in het buitengebied. Op verzoek van de gemeente Aalten heeft inzamelaar ROVA onderzocht wat de doelmatigheid is van de huidige inzameling van gft-afval in het buitengebied. Uit onderzoek bleek dat, enkele uitzonderingen daargelaten, er nauwelijks gft-afval wordt aangeboden. Voor deze inzameling worden wel om de twee weken alle percelen bezocht en dit zijn vele duizenden kilometers op jaarbasis. Het beëindigen van deze inzameling levert naast brandstofbesparing uiteindelijk ook een lichte verbetering voor de luchtkwaliteit op.

Het beëindigen van de gft-inzameling in het buitengebied levert een directe besparing op voor de inwoners. Enerzijds kan worden bespaard op de variabele heffing, dit is afhankelijk van de mate waarin men bereid is het gft-afval thuis te composteren. Voorstel is de inwoners in het buitengebied te motiveren hun gft-afval zelf te composteren door ze in de gelegenheid te stellen tegen een kostprijs twee compostvaten aan te schaffen. Anderzijds kan gemeentebreed worden bespaard op het vastrecht voor alle huisaansluitingen in de gemeente. In het eerste jaar staan hier eenmalige kosten tegenover voor het innemen en schoonmaken van de gft-containers.
Provincie:
Tag(s):