maandag, 28. september 2009 - 21:34

Boeren mogen grasland vernietigen

Den Haag

Een aantal boeren mag eenmalig grasland vernietigen. Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geeft hier toestemming voor omdat op de zandgronden, vooral in het oosten van het land, een aantal boeren veel last heeft van engerlingen. De toestemming geldt tot 15 oktober 2009.

Engerlingen zijn de larven van een bepaalde groep kevers, waaronder de meikever en junikever. Deze larven vreten nu de wortels van gras waardoor het gras doodgaat. Omdat de hoeveelheid engerlingen erg groot is, vragen boeren om nu de grasmat te mogen vernietigen. Hiermee verhongeren ze de engerlingen zodat, na herinzaai, de grasmat volgend jaar weer in goede conditie is.

In het najaar mag normaal gesproken het gras niet omgeploegd worden om te voorkomen dat meststoffen die vrijkomen uit de verterende graszode in het grondwater terecht komen.

Er zijn geen goede chemische bestrijdingsmiddelen voor deze larven beschikbaar. Het zogeheten 'scheuren van grasland' is een effectieve manier om een plaag van engerlingen te bestrijden.

Er zullen wel strenge voorwaarden gaan gelden voor het 'scheuren van grasland'. Alleen boeren die aan de hand van een deskundigenrapport kunnen aantonen dat zij aanzienlijke schade hebben, mogen van deze uitzondering gebruik maken. Zij moeten vooraf bij de Dienst Regelingen van het ministerie van LNV melden dat zij van de vrijstelling gebruik gaan maken.
Provincie:
Tag(s):