woensdag, 14. januari 2009 - 22:18

Brand in TU onderschat

Delft

Het Crisis Onderzoeks Team (COT) heeft in een onderzoeksrapport in onteverstane bewoordingen duidelijk gemaakt dat de brand die op 13 mei woedde in het faculteitsgebouw bouwkude van de TU in Delft zwaar onderschat is geweest door de hulpverleningsdiensten.

Het onderzoek richtte zich, tot ongenoegen van de betrokken instanties, voornamelijk op de inzet van de hulpdiensten. In het rapport wordt de brandweer verweten dat ze de ernst en omvang van de brand niet tijdig op ware schaal hebben ingeschat. Zo had er veel sneller meer en zwaarder materieel moeten worden ingezet maar men had niet in de gaten dat de brand al was overgeslagen naar andere verdiepingen. De brand had daardoor langere tijd vrij spel en greep dan ook snel om zich heen. Volgens het COT liepen de hulpverleners daardoor ook onnodig veel gevaar bij de bluswerkzaamheden. Verder bleek dat de communicatie een groot probleem vormde en dat er onenigheid was ontstaan tussen brandweer en politie.

Uit het onderzoek is ook naar voren gekomen dat de brandveiligheids voorzieningen in het gebouw niet naar behoren waren en dat daarop niet voldoende is gecontroleerd. Volgens onbevestigde berichten zou de brand zijn ontstaan doordat door lekkage kortsluiting ontstaan is in een koffiemachine.
Provincie:
Tag(s):