woensdag, 13. mei 2009 - 16:13

Emmen wil niet meer dan vier prostitutiebedrijven

Emmen

Na evaluatie kiest het college van de gemeente Emmen voor maximaal vier prostitutiebedrijven in Emmen. Acht jaar geleden werd voor het eerst door alle Drentse gemeenten een maximum gesteld voor het aantal prostitutiebedrijven. Reden hiervoor was de vrees, dat als gevolg van strengere regelgeving elders meer prostitutiebedrijven naar Drenthe zouden uitwijken. Deze vrees bleek ongegrond. Emmen koos toen voor een maximum van zes bedrijven.

In Emmen is de afgelopen jaren aan slechts twee bedrijven een vergunning verstrekt. Van twee andere bedrijven is op dit moment een aanvraag voor een vergunning in procedure. Gezien deze ontwikkelingen in de lokale markt vindt het college, dat volstaan kan worden met vier prostitutiebedrijven. Tot nu toe was er ruimte voor zes bedrijven.

In tegenstelling tot de gevreesde toeloop van prostitutiebedrijven van elders kreeg Emmen alleen te maken met een lokaal aanbod, afgestemd op de lokale vraag. Bovendien heeft in de afgelopen periode de ingevoerde regelgeving het gevolg gehad dat nieuwe vormen van sexuele dienstverlening zijn ontstaan, via internet of hotelafspraken, etc. Op basis van deze ontwikkeling blijkt het maximumstelsel van zes te ruim, er kan met vier bedrijven worden volstaan. Als de gemeenteraad met het voorstel van het college instemt, kunnen nieuwe prostitutiebedrijven geweigerd worden als er al vier in Emmen gevestigd zijn.
Provincie:
Tag(s):