woensdag, 24. juni 2009 - 11:44

Gebiedsverbod in pakket maatregelen Zuilen-Oost

Utrecht

In de Utrechtse buurt Zuilen-Oost kan in aanvulling op het samenscholingsverbod nu ook een gebiedsverbod gaan gelden. De burgemeester heeft daarvoor vijf deelgebieden in de wijk Zuilen aangewezen.

Het gaat om plekken waar in het verleden overlast heeft plaatsgevonden. Bij onrust kan de politie mensen een tijdelijk gebiedsverbod opleggen. Het pakket aan maatregelen waarmee gemeente, politie en Openbaar Ministerie, samen met partners in de wijk, de rust en de veiligheid in Zuilen-Oost willen herstellen, is nu uitgebreid met de mogelijkheid om gebiedsverboden op te leggen.

Aan personen die de openbare orde in een van deze gebieden ernstig verstoren, kan de politie namens de burgemeester een verbod opleggen om dat specifieke gebied te betreden. Het verbod geldt in eerste instantie voor twee weken. Bij herhaling van de ernstige overlast in één van deze gebieden, volgt een verbod voor één maand. Elk volgend gebiedsverbod geldt voor drie maanden. Overtreding van het gebiedsverbod is een misdrijf. Bij constatering daarvan wordt betrokkene aangehouden en stelt het Openbaar Ministerie vervolging in.
Provincie:
Tag(s):