dinsdag, 23. juni 2009 - 16:59

Geschillen-commissie Luchtvaart op 1 juli van start

Den Haag

Vanaf 1 juli kunnen consumenten met hun klachten over instapweigering en geannuleerde of vertraagde vluchten terecht bij de Geschillencommissie Luchtvaart.

Minister Eurlings, de Consumentenbond, de luchtvaartsector (BARIN) en de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzakenhebben dit dinsdag 23 juni bekend gemaakt. Voor passagiers betekent de komst van deze geschillencommissie dat zij nog voor het hoogseizoen een laagdrempelige, snelle en goedkope manier hebben om geschillen met luchtvaartmaatschappijen op te lossen.

De geschillencommissie wordt ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken. Passagiers kunnen zich tot deze onafhankelijke geschillencommissie richten wanneer zij vinden dat de luchtvaartmaatschappijen de Europese regels over passagiersrechten niet nakomen.

Het gaat hierbij om de zogenaamde ‘Denied Boarding’ verordening, die onder andere gaat over instapweigering, annulering of lange vertraging. De commissie behandelt klachten over vluchten die vertrekken met een luchtvaartmaatschappij (enkele reis of retour) vanaf een luchthaven in Nederland.

Minister Eurlings heeft de luchtvaartsector (verenigd in BARIN) en consumentenorganisaties vorig jaar gevraagd gezamenlijk regels te stellen om de rechten van passagiers maximaal te behartigen. Voor een goedwerkende geschillenbeslechting is immers voldoende draagvlak in de sector nodig.

De partijen hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan een Plan van Aanpak, de bevoegdheden, de benodigde infrastructuur, het opstellen van reglementen en de samenstelling van de commissie.

Nu alle afspraken gemaakt zijn, is vandaag de internetsite van de Geschillencommissie Luchtvaart gepresenteerd. Op 1 juli is de site officieel in de lucht. Geschillen kunnen worden ingediend over vluchten die op of na 1 juli plaatsvinden.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat is en blijft de bij wet aangewezen instantie die verantwoordelijk is voor handhaving van alle Europese luchtvaartregelgeving. Daarmee is de Inspectie de instantie waar consumenten terechtkunnen met alle klachten die vallen binnen deze regelgeving.

De Geschillencommissie Luchtvaart is een extra loket dat naast de Inspectie komt. Het is voor consumenten een laagdrempelig alternatief voor een gang naar de rechter.

Nederland loopt met de Geschillencommissie Luchtvaart voorop in Europa. De minister ziet deze Nederlandse Geschillencommissie als een blauwdruk voor een eventuele toekomstige Europese geschillencommissie. Daarmee hoopt de minister een eenduidige en laagdrempelige geschillenprocedure voor alle Europese consumenten te realiseren.
Provincie:
Tag(s):