zaterdag, 4. juli 2009 - 21:12

Gulden Sporen voor Limburgse gouverneurs Frissen en Stevaert

Hasselt (B)

Gouverneur Léon Frissen en zijn Belgische collega Steve Stevaert hebben zaterdag in het Provinciehuis in het Belgische Hasselt Gulden Sporen ontvangen.

Gulden Sporen worden jaarlijks in het kader van het 11-daagse Vlaanderen Feest uitgereikt door de Beweging Vlaanderen-Europa aan verdienstelijke personen of instanties die een spoor trekken in het cultureel, economische of maatschappelijke leven.

Stevaert en Frissen zijn volgens de beweging verdienstelijk omdat ze de grensoverschrijdende samenwerking tussen de beide Limburgen hebben bevorderd. Zoals bekend hebben beide gouverneurs in oktober vorig jaar het zogeheten Limburg Charter getekend. Hierin staan een tiental actiepunten om Oost- en West-Limburg, zoals de beide provincies in het charter worden genoemd, nader tot elkaar te brengen.

De laatste vier jaar heeft gouverneur Frissen zich bijna dagelijks ingespannen om de pan-limburgse verhoudingen te verbeteren. ,,Stevaert en ik zijn gelijk aangetreden als gouverneurs en hebben elkaar beloofd tot goede Limburg-Limburg verhoudingen te komen”, zegt Frissen.

Er staan tien actiepunten in, zoals de aanleg van een lightrail-verbinding tussen de beide hoofdsteden Maastricht en Hasselt. Maar ook meer samenwerking tussen de universiteiten Leuven en Maastricht en intensievere samenwerking op het gebied van onder meer toerisme, cultuur en media.

Maar dat niet alleen. Als voorzitter van Euregio Maas Rijn heeft gouverneur Frissen de laatste jaren ook versnelling bepleit als het gaat over de samenwerking van de beide Limburgen. Het mede door gouverneur geïnitieerde rapport van de commissie Hermans, dat gaat over de internationalisering van Limburg, lag aan deze initiatieven ten grondslag. “De toekomst van de beide Limburgen ligt niet alleen en Nederland en Vlaanderen, maar vooral ook in Europa”, aldus gouverneur Léon Frissen.
Provincie:
Tag(s):