woensdag, 17. juni 2009 - 19:31

Informatiebijeenkomst De Stouwe door 200 mensen bezocht

Meppel

Dinsdagavond heeft stichting De Stouwe een informatiebijeenkomst gehouden voor bewoners en familieleden om hen nader te informeren over de dood van een 88-jarige medebewoonster. De bijeenkomst vond plaats in het woon- en zorgcentrum aan de Reestlaan. Zo’n 200 mensen hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging.

Alle bewoners, familie en personeelsleden waren overdag al op verschillende manieren geïnformeerd over de tragische gebeurtenis. Directeur Rinze van der Meij, burgemeester Jan Westmaas en districtschef Gerda Dijksman wilden toch een gezamenlijk moment creëren voor alle betrokkenen om persoonlijk geïnformeerd te worden. Bovendien was het tijdens de bijeenkomst mogelijk om gevoelens met elkaar te delen en vragen te stellen

Veel nieuwe informatie was er tijdens de bijeenkomst niet te geven. Directeur Rinze van der Meij kon wel aangeven dat het bestuur extra veiligheidsmaatregelen heeft getroffen om het veiligheidsgevoel van de bewoners te herstellen. Naast de standaard beveiliging worden er de komende periode extra medewerkers ingezet, ook tijdens de nachtelijke uren.

Bij de bijeenkomst waren mensen van Slachtofferhulp aanwezig, om eventueel mensen direct tot dienst te kunnen zijn. Door de tragische omstandigheden van het overlijden van een medebewoonster hebben de overige bewoners gevraagd om een condoleancemogelijkheid. Daarom zal er vandaag (woensdag 17 juni) een condoleanceregister worden neergelegd in de recreatiezaal van Huize ABC.

Burgemeester Jan Westmaas heeft zijn medeleven kunnen betuigen aan de aanwezigen en het belang benadrukt om vooral het gevoel van gemis van een dierbare met elkaar te delen en bespreekbaar te maken. Daarnaast heeft hij aangegeven dat de gemeente de directie van De Stouwe zal blijven ondersteunen de komende periode.

Districtschef Gerda Dijksman heeft kort de situatie tot op heden geschetst. Daarbij heeft ze verduidelijkt dat nadere informatie over de tragische gebeurtenis niet is te geven, omdat deze detailinformatie van groot belang is voor het politie onderzoek.
Provincie:
Tag(s):