vrijdag, 12. juni 2009 - 19:48

Informatiemiddag Formule 1 Bouwaanvragen

De gemeente Oost-Gelre organiseert samen met Bouwend Nederland op woensdag 24 juni een voorlichting over de Formule 1 voor bouwaanvragen in ’t Zwaantje, aanvang 16.00 uur. De bijeenkomst is bedoeld voor bedrijven, die regelmatig bouwaanvragen indienen bij de Gemeente Oost-Gelre of van plan zijn dit te gaan doen.

Formule 1
Formule 1 is een 4 stappenplan met een checklist, waarmee het makkelijker wordt de bouwaanvraag beter en vollediger in te dienen. De vergunningsaanvraag kan sneller worden behandeld en het traject van verlening van de bouwvergunning verloopt gemiddeld twee tot vijf weken sneller. Formule 1 is tot stand gekomen na intensief overleg tussen een vertegenwoordiging van leden van Bouwend Nederland en een vertegenwoordiging van de Gemeenten in de Achterhoek en de Liemers.

De voorlichting is bestemd voor alle bedrijven, die direct of indirect te maken hebben met het aanvragen van bouwvergunningen bij de gemeente Oost-Gelre en leden van Bouwend Nederland in het bijzonder. Tijdens de voorlichting zal ook aandacht worden besteed aan andere plannen en afspraken tussen de gemeente en het bouwbedrijfsleven.

De bijeenkomst start om 16.00u en duurt tot ca. 18.00u en wordt gehouden in ‘t Zwaantje, aan de Zieuwentseweg 1 in Lichtenvoorde.

Aanmelden
Aanmelding met vermelding van aantal deelnemers:
- per e-mail naar bouwendnederland.afd.doetinchem@xs4all.nl
- per fax naar 0314-631823
- per telefoon op 0314-631882
- per post Bouwend Nederland Achterhoek/Liemers p/a Postbus 34 7025ZG Halle

Met vragen kunt u bij Bouwend Nederland terecht maar ook bij de gemeente Oost Gelre, dhr. Ph. Kromjong, te bereiken via het centrale nummer 0544 – 393535.
Provincie:
Tag(s):