maandag, 22. juni 2009 - 17:51

Inspectierapport: Hulpverlening voldoende bij vliegtuigcrash

Amsterdam

Ondanks een aantal fouten wil de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid de hulpverlening bij het gecrashte toestel van Turkish Airlines op 25 februari van dit jaar als voldoende beoordelen.

Wel waren er enkele zaken niet helemaal op orde. Zo werden sommige familieleden niet opgevangen en bleef er voor hen lang onduidelijkheid over het lot van hun familieleden die in het toestel zaten.

De registratie van slachtoffers verliep moeizaam, mede door het ontbreken van een eenduidige passagierslijst. Het registratieproces is ernstig bemoeilijkt doordat een aantal slachtoffers zich direct na de crash op eigen kracht van de ramplocatie heeft verwijderd, doordat er nauwelijks registratie heeft plaatsgevonden van slachtoffers die vanaf het rampterrein naar ziekenhuizen zijn overgebracht en doordat het gemeentelijke registratieproces in de opvanglocatie abrupt is beëindigd, aldus het rapport.

Ook waren enkele slachtoffers als lichtgewond beoordeeld in de zogeheten 'triage', terwijl ze eigenlijk met hun verwondingen naar het ziekenhuis moesten worden overgebracht. De 'triage' is de eerste beoordeling van de aard van de verwondingen van de slachtoffers in het gewondennest.

Ziekenhuizen hebben volgens het rapport laten weten dat zij bij de aanvoer van gewonden een adequate coördinatie en communicatie vanuit een centraal meldkamerpunt hebben gemist.

Ook noemde de inspectie het haperen van het digitale communicatienetwerk c2000 een minpunt. Het systeem raakte regelmatig overbelast, mede doordat de mast die in de buurt stond niet voldoende capaciteit had.

In de draaiboeken en deelplannen van de gemeente Haarlemmermeer bleken niet alle aspecten voldoende uitgewerkt. Zo wordt in het draaiboek Opvang en Verzorging geen aandacht besteed aan de opvang van verwanten en ontbreekt in het draaiboek CRIB aandacht voor de rol van de GHOR bij het registratieproces. Ook de informatieverstrekking aan nabestaanden is niet helder geregeld in de gemeentelijke plannen. De gemeente Haarlemmermeer heeft toegezegd dat het de draaiboeken daar waar mogelijk gaat verbeteren.

De inspectie was wel lovend over de geoefendheid van de hulpdiensten en gemeente. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat vrijwel alle functionarissen met een rol bij de bestrijding van de crash snel
gealarmeerd werden en snel opkwamen. Ook medewerkers van Schiphol en vele burgers hielpen spontaan mee bij de hulpverlening. Communicatie met de media noemt de OOV goed.

De inspectie is nog bezig met het onderzoeken van de oorzaak van de crash. Het rapport daarover wordt over enkele maanden verwacht.
Provincie:
Tag(s):