dinsdag, 2. juni 2009 - 19:06

Inzameling gft in Apeldoorn boven verwachting

Apeldoorn

Bewoners van Apeldoorn bieden gemiddeld 60% meer groente-, fruit- en tuinafval aan dan voorgaande jaren. Dit blijkt uit de inzamelingsresultaten van de afgelopen vier maanden dit jaar. Vanaf 1 januari 2009 kunnen alle bewoners van Apeldoorn hun gft-afval gratis aanbieden.

Met het niet meer in rekening brengen van het gft-afval wil de gemeente Apeldoorn bij haar bewoners het scheiden van afval stimuleren en de hoeveelheid restafval terugdringen.

Voor bewoners van een appartement die niet in het bezit zijn van een groene container, zet de gemeente vanaf 1 januari een moderne variant van de schillenboer in. Ook hier wordt door bewoners goed gebruik van gemaakt. Wekelijks staat bij 380 appartementengebouwen op vaste dagen en vaste tijden een wagen van het afvalinzamelingsbedrijf Circulus. Bij 80% van deze locaties wordt door bewoners gft-afval aangeboden. Daarnaast wordt het moment dat de wagen aanwezig is door veel bewoners gebruikt om de sociale contacten met medebewoners aan te halen.

Een andere voorziening die de gemeente aan 450 huishoudens als experiment heeft aangeboden om het inzamelen van gft-afval makkelijker te maken is de BioBox. Met het uitreiken van dit ventilerend gft-afvalemmertje voor in de keuken, hoopte de gemeente de ‘drempel’ voor het scheiden van gft-afval bij bewoners te verlagen. Uit een eerder gehouden onderzoek onder bewoners bleek dat velen het scheiden van groente-, fruit- en tuinafval onhygiënisch vinden en de stank als hinderlijk ervaren. Ongeveer 50% van de huishoudens maakt gebruik van de BioBox en zijn hier tevreden over. Bijna alle gebruikers hanteren de volledig composteerbare zakjes voor de BioBox. Deze zakjes ademen waardoor het groente- en fruitafval uitdroogt en voorkomen zo schimmelvorming en hinderlijke geurtjes. De huishoudens die geen gebruik maken van de BioBox gaven met name als reden op dat zij al van een andere voorziening gebruik maken.

De kwaliteit van het aangeboden gft-afval is over het algemeen goed. Uit steekproeven blijkt dat er in het aangeboden gft-afval nagenoeg geen vervuiling aanwezig is. Sinds 1 januari rijdt Circulus met een speciaal uitgeruste wagen die kan meten of er ander afval dan gft in de container aanwezig is. Dit is de afgelopen maanden maar een paar keer voorgevallen. De eigenaren van de containers zijn hier door de gemeente op aangesproken. Bekeuringen heeft de gemeente nog niet hoeven uitdelen.

Met de toename van het aanbod aan het gft-afval is in Apeldoorn ook een afname van de hoeveelheid restafval te zien. Deze is ten opzichte van voorgaande jaren de eerste vier maanden met gemiddeld 10% gedaald. De gemeente wil aan deze gegevens vooralsnog geen conclusies trekken. Volgens de gemeente is de periode nog te kort om een goede analyse te maken. Daarnaast ontbreken de resultaten van de inzameling van kunststofverpakkingen nog. Deze is in februari jongstleden van start gegaan. Rond de zomer dit jaar komt de gemeente met haar nieuwe plannen voor de inzameling van oud papier.

De ambitie van de gemeente Apeldoorn is om de hoeveelheid restafval in 2012 terug te brengen tot 150 kg per persoon. De gemeente hoopt op basis van de eerste resultaten deze ambitie eerder te realiseren. De gemeente Apeldoorn hanteert sinds 2004 voor het inzamelen en het verwerken van huishoudelijk afval een gedifferentieerd afval tarief.
Provincie:
Tag(s):