dinsdag, 29. september 2009 - 22:37

Kamer van Koophandel dringt aan op snel uitbreidingsbesluit Lelystad Airport

Lelystad

‘Minister Eurlings moet nu voet bij stuk houden’

Het is de bedoeling dat de minister van Verkeer en Waterstaat, Camiel Eurlings, nog deze maand de vergunning voor uitbreiding van Lelystad Airport tot regionale luchthaven afgeeft. De eerder door de minister ingezette koers, wordt hiermee vastgehouden. De Kamers van Koophandel (KvK) en het bedrijfsleven van Gooi-, Eem-, Flevoland en Noord Veluwe hebben de minister per brief opnieuw op het hart gedrukt juist nu het besluit voor uitbreiding te nemen, om zo de economie van de regio een enorme impuls te geven.

Harm van Veldhuizen, directeur KvK Gooi-, Eem- en Flevoland: “Het verlenen van de vergunning voor Lelystad Airport is het startsein voor de economische ontwikkeling van de regio Flevoland en voor de Schaalsprong Almere. De zekerheid die verkregen wordt met de vergunning (dat Lelystad Airport in de nabije toekomst charters, lijndiensten en zakelijke vluchten verzorgt), biedt het bedrijfsleven in de regio perspectief en zal inspireren tot investeren”. Zo zorgen bedrijfsleven én overheid samen voor nieuwe economische spin-off en werkgelegenheid. “Niet alleen op en in de omgeving van de luchthaven, maar ook in de rest van de regio zullen nieuwe bedrijven zich vestigen en worden nieuwe banen gecreëerd”, aldus Van Veldhuizen.

Het bedrijfsleven haakt al jaren met enthousiasme aan bij de ontwikkelingskansen die Lelystad Airport voor de hele regio biedt. Maar wel met een realistische blik: de groei van Lelystad Airport maakt de beste kans als er meerdere maatschappijen met verschillende aanbiedingen op Lelystad gaan vliegen. Dus naast zonbestemmingen ook vluchten naar grote steden én zakelijke bestemmingen. Lelystad Airport als regionale luchthaven verbetert het (inter)nationale imago van de regio en de internationale en regionale bereikbaarheid. Het vergt een sterke inzet van alle overheden om die synergie te creëren. Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat moet daartoe de eerste stap zetten. En die eerste stap is het geven van de vergunning.
Provincie:
Tag(s):