dinsdag, 17. februari 2009 - 13:46

Maatregelen tegen loze en onterechte brandmeldingen

Barneveld

De gemeente Barneveld gaat het aantal loze brandmeldingen terugdringen.Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Om dit te bereiken, gaat de gemeente voorlichting geven en bestaat in het uiterste geval de mogelijkheid om een dwangsom op te leggen.

In de gemeente Barneveld hebben 89 panden een brandmeldinstallatie, die is aangesloten op de regionale alarmcentrale. Deze brandmeldinstallaties zijn bedoeld om zo snel mogelijk brand te constateren en de hulpdiensten te alarmeren. Keerzijde is, dat door verschillende oorzaken ook loze/onterechte brandmeldingen worden gedaan.

In de afgelopen jaren is het aantal loze/onterechte brandmeldingen toegenomen. In ruim één op de vijf gevallen gaat het om zo’n loze/onterechte brandmelding. De belangrijkste veroorzaker hiervan is de Generaal Majoor Kootkazerne.

De gemeente Barneveld wil het aantal loze/onterechte brandmeldingen terugdringen. Enerzijds om de kosten te laten dalen en anderzijds om brandweervrijwilligers niet voor niets te laten uitrukken. Ook voor de werkgevers van brandweervrijwilligers is het vervelend als hun werknemers voor loze/onterechte brandmeldingen uit het werkproces worden gehaald. Het aantal loze/onterechte brandmeldingen op locaties waar het vaker dan afgesproken gebeurt (de zogenoemde “veelplegers�), moet in 2010 met 50% zijn afgenomen.

Om het bovenstaande te bereiken, is een aantal maatregelen opgesteld:

· De gemeente Barneveld stuurt alle eigenaren van panden met een automatische brandmeldinstallatie een brief, waarin de afspraken over het aantal loze/onterechte brandmeldingen worden vermeld.

· Mochten deze zogenoemde abonnees behoefte hebben aan een informatiebijeenkomst, dan organiseert de gemeente deze bijeenkomst. Alle loze/onterechte brandmeldingen geregistreerd.

· Als het aantal loze/onterechte brandmeldingen boven de prestatie-afspraken uitkomt, stuurt de gemeente een waarschuwingsbrief.

· In het uiterste geval legt de gemeente een dwangsom van € 2.000,- per loze/onterechte melding op.
Provincie:
Tag(s):