donderdag, 2. juli 2009 - 14:31

Maatregelen tegen overschrijding geluidsnormen Schiphol

Schiphol

De Inspectie Verkeer en Waterstaat legt de luchtvaartsector maatregelen op die moeten voorkomen dat in het gebruiksjaar 2009 op dezelfde locaties overschrijdingen van geluidsnormen ontstaan als in het gebruiksjaar 2008.

In 2008 was er sprake van overschrijdingen op drie locaties ten zuiden van Schiphol. Deze waren het gevolg van te veel starts vanaf de Kaagbaan in zuidoostelijke richting.

De belangrijkste maatregel van de inspectie is dat twee weken vóór het einde van het gebruiksjaar 2009, dat loopt van 1 november 2008 tot en met 31 oktober 2009, niet meer dan negentig procent van de geluidscapaciteit verbruikt mag zijn op de drie locaties waar in 2008 sprake was van overschrijdingen. Hiertoe moeten Luchtverkeersleiding Nederland en Schiphol een beheersplan opstellen. Schiphol moet vervolgens de Inspectie om de twee weken op de hoogte houden van het verbruik van de geluidscapaciteit op de drie locaties.

De luchtvaartsector had de mogelijkheid om betreffende overschrijdingen te voorkomen maar heeft hier naar eigen zeggen van afgezien omdat dit zou leiden tot extra hinder voor omwonenden van Schiphol. Het overleg aan de Alderstafel, dat vorig jaar in een cruciale afrondende fase bevond, zou volgens de sector door het nemen van de stuurmaatregel ook ernstig worden verstoord. De Inspectie stelt daar echter tegenover dat handhaving van de geluidsnormen op Schiphol slechts kan geschieden op basis van bestaande wet- en regelgeving.
Provincie:
Tag(s):