woensdag, 28. januari 2009 - 10:22

Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport

Groningen

Dinsdag zag het provinciale Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport van de provincie Groningen het licht. Met dit document is in een oogopslag te zien welke prioriteiten er tot 2020 zijn om de bereikbaarheid per auto en per openbaar vervoer te verbeteren. Het is een nieuwe manier om meer (politiek) inzicht te verschaffen in waar en wanneer de provincie investeert in bijvoorbeeld wegennet of infrastructuur voor OV.

In totaal staan 34 investeringsprojecten in het provinciale MIT. Hieronder vallen ook de mobiliteitsprojecten uit het Regiospecifiek Pakket (de gelden ter compensatie van de Zuiderzeelijn). In het MIT is ruime aandacht voor de verkeersveiligheid en staan 9 projecten gericht op knelpunten uit het beheer en onderhoud van wegen.

Het college van Gedeputeerde Staten wil alle projecten uit het MIT uiterlijk in 2020 realiseren. Een schatting van de totale investering ligt rond de € 2,4 miljard. Plannen zijn o.a. Verdubbeling noordelijk deel N33, Regiorail - RegioTram, Vervanging bruggen Aduard en Dorkwerd c.a. en de Wegverbinding Groningen - Zuidhorn (N355)
Provincie:
Tag(s):