donderdag, 9. april 2009 - 11:25

Menselijke skeletresten aangetroffen op Kerkplein

Doorn

Tijdens de herinrichtingswerkzaamheden op het Kerkplein van de Maartenskerk in Doorn zijn graven uit de 17e of 18e eeuw gevonden. Archeologen onderzoeken de komende tijd of er nog meer graven liggen en of er misschien zelfs een voorloper van de Maartenskerk te vinden is.

Op 16 maart zijn menselijke skeletresten gevonden in een gegraven sleuf voor het aanleggen van riolering. Het kerkhof rond de Maartenskerk, waar de bewoners van Doorn eeuwenlang hun laatste rustplaats vonden, is dus niet in zijn geheel geruimd in de jaren twintig van de vorige eeuw.

De tot nu toe aangetroffen graven dateren waarschijnlijk uit de 17e of 18e eeuw. Het is de vraag of er behalve deze ‘jonge’ graven ook oudere, middeleeuwse graven worden aangetroffen. De archeologen houden er rekening mee dat ze mogelijk stuiten op een voorloper van de Maartenskerk.

Schriftelijke bronnen uit de tijd van Karel de Grote vermelden dat er in het oude Doorn, de ‘villa Thorhem’, al een kerk stond. Die kerk heeft aanvallen van de Vikingen doorstaan. Reden genoeg om voorzichtig om te gaan met deze uiterst zeldzame sporen uit het verleden. De menselijke resten worden respectvol en wetenschappelijk verantwoord geborgen.

De smalle rioolsleuven waarin de archeologen hun werk doen, bemoeilijken het onderzoek aanzienlijk. De gemeente heeft daarom toestemming gegeven een wat groter opgravingsvlak te onderzoeken. Hopelijk levert dit onderzoek een beter inzicht in de archeologische waarde van het terrein.
Provincie:
Tag(s):