dinsdag, 17. maart 2009 - 10:34

Nederlanders gaan niet gezonder leven

Nederlanders zijn het afgelopen jaar nauwelijks gezonder gaan leven. In het streven naar vermindering van roken, alcoholgebruik en overgewicht, en vermeerdering van lichaamsbeweging is weinig tot geen vooruitgang geboekt. De positieve ontwikkeling van de laatste jaren bij roken en lichaamsbeweging vertraagt. Zowel matig als ernstig overgewicht bleef de afgelopen jaren op ongeveer hetzelfde niveau. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In 2008 rookte 28 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder, evenveel als in 2007. Van de vrouwen rookte 24 procent en bij de mannen was dat 31 procent. Over een langere periode gezien blijft de licht dalende tendens bij zowel mannen als vrouwen nog wel behouden.

Een op de tien Nederlanders van 12 jaar of ouder wordt gerekend tot de zware drinkers: minimaal één keer in de week minstens zes glazen alcoholhoudende drank. In 2001 was dat nog bijna 14 procent. Sinds 2001 is sprake van een licht dalende trend in het percentage zware drinkers. Zowel bij mannen als bij vrouwen en in alle leeftijdsgroepen tot 65 jaar is sprake van een daling.

In 2008 lag het percentage Nederlanders van 12 jaar of ouder dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen op 56 procent, evenveel als in 2007. Er is sprake van afvlakking van de licht stijgende trend sinds 2001. Mannen en vrouwen bewegen ongeveer even veel, maar jongens tussen 12 en 17 jaar en mannen van 55 jaar en ouder bewegen meer dan hun vrouwelijke leeftijdsgenoten.
Categorie:
Tag(s):