dinsdag, 2. juni 2009 - 8:58

OM: 'Hells Angels niet onaantastbaar'

Harlingen

Het Openbaar Ministerie (OM) verwacht dat de Hoge Raad in juni uitspraak doet in de civiele procedures die in 2007 zijn begonnen om de Hells Angels in Nederland te verbieden. De beschikking van de Hoge Raad wordt verwacht in de zaak tegen de chapter Northcoast Harlingen van de Hells Angels.

Het verzoek tot een verbod en ontbinding van de Hells Angels is in 2007 eerst door de rechtbank en later het gerechtshof in Leeuwarden afgewezen. Het hof kwam tot het oordeel dat de activiteiten van de Hells Angels voor een deel wel kunnen worden aangemerkt als maatschappelijk ongewenst gedrag en mogelijk ook als strafbare feiten, maar niet als een zodanig ernstige inbreuk op de openbare orde dat een verbodenverklaring en ontbinding gerechtvaardigd is.

De gerechtshoven Amsterdam en Den Bosch kwamen in 2008 tot gelijkluidende oordelen. Tegen deze uitspraken is destijds door het OM geen cassatie ingesteld. In afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad staan de verzoeken tegen de chapters Rotterdam, Haarlem, IJmuiden en Kampen nog open. De betreffende rechtbanken hebben de behandeling van het verzoekschrift indertijd verwezen naar de rechtbank Amsterdam.

Wanneer de Hoge raad het cassatieberoep van het OM verwerpt, kan op basis van nieuwe feiten opnieuw ontbinding van de Hells Angels worden verzocht. Van onaantastbaarheid is in de ogen van het OM geen sprake.
Provincie:
Tag(s):