vrijdag, 8. mei 2009 - 9:10

Onderhoudsplicht wijzigt voor 14.000 inwoners

Leeuwarden

De onderhoudsplicht van sloten en vaarten in het werkgebied van Wetterskip Fryslân is gewijzigd. Dit betekent dat in sommige gevallen de onderhoudsplicht verandert voor eigenaren die land hebben dat aan water grenst.

Later dit jaar verandert er ook iets voor ‘kunstwerken’, zoals bruggen, gemalen, dammen en duikers. Het kan zijn dat iemand straks een sloot moet onderhouden, of dat het waterschap dit moet doen. Wetterskip Fryslân heeft dit vastgelegd in een zogenaamde legger. In de legger staat beschreven wie wat moet onderhouden. Als mensen het niet eens zijn met de nieuwe onderhoudsplicht, kunnen ze een zienswijze indienen.
Provincie:
Tag(s):