maandag, 26. oktober 2009 - 13:30

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Multifunctioneel centrum

Oostwold

Op woensdag 28 oktober ondertekenen de gemeente, de stichting dorpshuis Oostwold en de beide basisscholen uit Oostwold een samenwerkingsverklaring om een multifunctioneel centrum in Oostwold (MCO) te bouwen.

De partijen besluiten met de ondertekening hun samenwerking voort te zetten om een multifunctionele accommodatie in het dorp Oostwold te ontwikkelen en te realiseren. Het uitgangspunt is een zo doelmatig mogelijk dagarrangement te creëren voor een breed publiek van het dorp Oostwold en omgeving.

Er is financiële dekking voor het bouwen van de gezamenlijke huisvesting van de basisscholen Oleander en Gavehoek, een binnensportvoorziening, dorpshuis, dorpssupermarkt, peuterspeelzaal en kinderdagverblijf. Al gerealiseerd is de verplaatsing van de sportvelden, die gecombineerd worden met de multifunctionele uitbreiding.
Provincie:
Tag(s):