woensdag, 12. augustus 2009 - 19:37

Opvang ex-gedetineerden mag in Heerlens klooster

Heerlen

De gemeente Heerlen heeft Exodus ontheffing verleend van het geldende bestemmingsplan op Beersdalweg. Dat betekent dat de organisatie in het voormalige klooster op deze locatie een opvang voor ex-gedetineerden mag beginnen, zo meldt de gemeente.

Op 6 januari van dit jaar besloot de gemeenteraad dat ‘een vestiging van een Exodushuis in Heerlen geen extra druk legt op de sociale infrastructuur van de stad. Daarom zal een verzoek om ontheffing van het bestemmingsplan niet worden afgewezen’. Een burgerinitiatief om de vestiging van het Exodushuis op deze plaats tegen te gaan, is toen door de raad afgewezen.

Inmiddels heeft Exodus voldaan aan alle voorwaarden die de gemeente heeft gesteld. Zo is een overeenkomst afgesloten waarin onder meer staat dat altijd minstens tien Heerlenaren een plaats krijgen in één van de Exodushuizen in Nederland. Dat voorkomt voor Heerlen dat deze mensen ‘zomaar’, zonder begeleiding, ergens in de stad gaan wonen, zonder dat iemand iets van hun achtergrond weet. Verder is afgesproken dat Exodus géén bewoners plaatst die zijn veroordeeld voor een zedenmisdrijf en dat ze voor maximaal 7,5 bijstandsuitkeringen een beroep doen op de gemeente.

De stichting Exodus Zuid-Limburg kan nu starten met inrichten van het pand. Naar verwachting zullen in januari 2010 de eerste bewoners hun intrek nemen in het nieuwe Exodushuis.
Provincie:
Tag(s):