maandag, 16. maart 2009 - 21:06

Overheid opent infopunt voor CO2-opslag Barendrecht

Barendrecht

Bewoners van Barendrecht kunnen vanaf dinsdag 17 maart in winkelcentrum Carnisse Veste terecht voor informatie over de onderaardse opslag van CO2. Het Infopunt CO2-opslag opent dan haar deuren en is vijf dagen per week geopend. Ook kunnen zij daar om raad vragen.

Lege gasvelden
De lege gasvelden onder de wijken Carnisselande en Ziedewij zijn in beeld voor de onderaardse opslag van CO2, het gas dat in de atmosfeer bijdraagt aan de opwarming van de aarde.

Momenteel lopen de inspraakprocedure en de milieu-effectrapportage (MER) rond dit project. Tijdens een informatieavond bleek vorige maand dat bewoners van Barendrecht nog vele vragen hebben over de voor- en nadelen en risico’s van CO2 opslag op deze locatie.

Het ‘Infopunt CO2-opslag’ gaat in deze behoefte voorzien. Bewoners kunnen er met al hun vragen terecht. Alle betrokken partijen te weten de ministeries van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en Economische Zaken, Shell, onderzoeksinstituut TNO, CO2- distributeur OCAP, milieu-instantie DCMR, provincie Zuid-Holland en de gemeente Barendrecht, zijn vertegenwoordigd in het Infopunt.

De milieubeweging en groeperingen met opvattingen over dit project zijn welkom om in het Infopunt informatie aan te bieden. Ook zal er vanaf dinsdag 17 maart een website online gaan, www.infopuntco2opslag.nl .

Doel van het Infopunt is een zo breed mogelijk beeld geven van de details en de opvattingen over CO2-opslag te Barendrecht. Het Infopunt wordt bekostigd door het Rijk en zal open blijven zolang de inspraakprocedure en de MER lopen.

Het Infopunt biedt informatie aan over CO2-opslag in Barendrecht, het transport van CO2 naar Barendrecht, geologische en bodemaspecten, risico en veiligheid, de inspraak en de besluitvorming.
Provincie:
Tag(s):