zondag, 26. april 2009 - 18:32

Politie pakt hufters in het bos aan

Mill

Het illegaal crossen in bossen is een vorm van hufterig gedrag waarmee gevaar, schade en overlast veroorzaakt wordt. Het afgelopen jaar kwamen regelmatig klachten binnen van wandelaars, bewoners en andere betrokkenen, die van deze gebieden gebruik maken. De rust werd ruw verstoord door (groepen) crossers die het gebied doorkruisen en veel schade aanrichten aan paden en beplanting.

Vorig jaar mei heeft politie Land van Cuijk al een campagne 'Crossen in de bossen' en extra controles gehouden. Helaas is daarmee de overlast niet afgenomen, dus afgelopen weken zijn er wederom extra intensieve controles gehouden om de overlast tegen te gaan.

De politie heeft deze integrale controle georganiseerd in samenwerking met de KLPD, Koninklijke Marechaussee, buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's) van gemeente, provincie en Natuurmomenten om de overlast van crossers een halt toe te roepen.

De verschepte controles lijken succes te hebben want tijdens de controle van zondag 26 april werden geheel geen illegale crossers aangetroffen. Er zijn dus ook geen proces-verbaal geschreven.
Provincie:
Tag(s):