woensdag, 15. april 2009 - 21:26

Provinciale Staten stemmen in met voorstel herindeling Valleigebied

Renswoude

Provinciale Staten hebben ingestemd met het voorstel van de Interprovinciale Commissie Valleigebied waarin wordt geadviseerd om Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg samen te voegen tot één nieuwe Utrechtse gemeente per 01-01-2011.

Het vastgestelde advies gaat nu naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Vervolgens zal het kabinet een standpunt innemen, waarna de indiening in de Tweede Kamer kan volgen.

Provinciale Staten zijn van mening dat het wenselijk is de bestuurskracht van de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg te versterken. Steeds meer nieuwe en complexe taken worden aan gemeenten toebedeeld en dat stelt hogere eisen aan hun bestuurskracht. Omdat het van gemeenten verwacht wordt dat ze een volwaardige bijdragen leveren aan het uitvoeren van regionale opgaven, willen PS de bestuurskracht van de gemeenten in het Valleigebied voor de toekomst duurzaam versterken door in te stemmen met het herindelingadvies.
Provincie:
Tag(s):