dinsdag, 9. juni 2009 - 22:27

Provincie investeert in vier fietspaden Lelystad

Lelystad

De provincie Flevoland investeert 800.000 euro in de aanleg van vier fietspaden in en rondom Lelystad. Dit geld komt uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De gemeente Lelystad draagt hetzelfde bedrag bij.

Met de aanleg van deze ontbrekende fietsschakels worden de verschillende groengebieden rondom Lelystad zoveel mogelijk met elkaar verbonden zodat er een recreatief / toeristisch rondje om de stad ontstaat. In combinatie met andere activiteiten zoals marketing en promotie, draagt dit fietsrondje Lelystad bij aan het op de kaart zetten van de stad als aantrekkelijk toeristisch en recreatief gebied.

Lelystad ontvangt voor de aanleg van het fietspad Ecozone Gelderse Hout-Hollandse Hout een subsidie van 189.500 euro. Uit een inventarisatie van de toeristisch recreatieve routes is gebleken dat een fietspad langs de lage Vaart onvoldoende niveau heeft om als toeristische route te worden aangemerkt. Het nieuwe fietspad verbindt de Ecozone Gelderse Hout met het Hollandse Hout en is 5,17 km lang.

Voor een fietspad met een lengte van 1 km langs de Oostranddreef stelt de provincie 138.200 euro beschikbaar. Dit fietspad zorgt voor een goede ontsluiting van het groene recreatiegebied Gelderse Hout met de stad. Daarnaast verbind het pad ook andere fietspaden in het Gelders Hout met elkaar.

Het derde project is een nieuw aan te leggen fietspad in het Zuigerplasbos, dat aansluit op de Bosweg en uitkomt bij het fietspad bij de Jachthaven Flevo Marina. Hierdoor ontstaat een goede ontsluiting van de stad met de recreatieve voorzieningen aan de kust. Dit fietspad wordt 2,1 km lang en de provincie draagt 105.000 euro bij.

Verder komt er een nieuw en van de rijbaan gescheiden fietspad van 5,75 km langs de Knardijk en de Buizerdweg. De provincie investeert 374.166 euro in dit pad. Op diverse locaties langs de route komen zitplekken en verblijfsruimten, zodat fietsers kunnen genieten van al het moois dat de Oostvaardersplassen te bieden heeft.
Provincie:
Tag(s):