vrijdag, 5. juni 2009 - 15:51

SNS-Bank moet bewijs voor Madoff-beleggingen verstrekken

Utrecht

De SNS-bank moet een aantal bewijsstukken overleggen, die onder meer aantonen dat transacties hebben plaatsgevonden met een tweetal beleggingsfondsen van Bernard Madoff. Dat heeft de voorzieningenrechter in Utrecht vrijdag geoordeeld in een procedure die was aangespannen door twee beleggers.

Het gaat om onder meer een afschrift van de gesloten koopovereenkomst tussen de SNS-Bank en een fonds van Madoff en e-mail en faxberichten waarin over de overeenkomsten werd gecorrespondeerd.

De beleggers kochten via een beleggingsadviseur en de SNS bank aandelen in fondsen van Madoff, enkele weken voor het Madoff-schandaal aan het licht kwam. Het geld dat bestemd was voor de aankoop van aandelen in één fonds kregen de beleggers terug, de overige inleg niet.

De beleggers stellen dat SNS onrechtmatig heeft gehandeld en willen een bodemprocedure (tegen de bank én tegen het fonds dat het ingelegde geld niet restitueerde) starten waarin zij schadevergoeding eisen.

De beleggers stellen dat SNS de deelnemingsrechten aan fondsen van Madoff niet had mogen doorverkopen aan particuliere beleggers. Ook had SNS de bankrekening van de beleggers niet mogen blokkeren en bovendien en de beleggers beter moeten informeren over de producten. Ook is de zogenaamde `passendheidstoets' volgens de beleggers geschonden.

De rechter heeft over deze stellingen geen oordeel gegeven, maar alleen beoordeeld of de beleggers belang hebben bij de verstrekking van de gevraagde documenten. Dat is volgens de rechter bij een deel van de gevraagde documenten het geval.

De beleggers hebben bij het verstrekken van de stukken een deels processueel belang. Bij de verstrekking van een aantal andere stukken hebben de beleggers geen processueel belang, maar omdat het hier om een niet-alledaagse afwikkeling gaat, moeten ook die stukken verstrekt worden door de bank.
Provincie:
Tag(s):