dinsdag, 16. juni 2009 - 10:11

Start zomerwatertoezicht 2009

Het project "Zomerwatertoezicht 2009" is een samenwerking tussen provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, politie Fryslân en de KLPD dienst Waterpolitie. Deze instanties houden varend toezicht op het Friese water en treden repressief op. Prioriteiten zijn het varen onder invloed, het snel varen, vaargedrag op het prinses Margrietkanaal en milieu-overtredingen.

De provincie Fryslân staat bekend om de uitgebreide mogelijkheden voor recreatie op en aan het water. Fryslân is ook voor de beroepsmatige binnenscheepvaart een belangrijke ader. Met name het Prinses Margrietkanaal wordt intensief gebruikt door deze beroepsgroep. De vaarroute vanaf het IJsselmeer naar o.a. Groningen, Delfzijl, Heerenveen en Drachten loopt via dit kanaal. Het Prinses Margrietkanaal is dus de belangrijkste schakel van de provinciale vaarwegen. Het verbindt de Friese meren met elkaar en het is de doorgangsroute voor de beroepsvaart.

Aangezien de zeer vele recreatievaartuigen en de beroepsvaartuigen van hetzelfde, relatief smalle kanaal gebruik zullen moeten maken, is in de zomermaanden een adequaat, verscherpt politietoezicht hierop noodzakelijk. De veiligheid op het water, de belangen van de (beroeps)visserij, de beroepsvaart en de bescherming van de natuur staan in het zomerseizoen op alle Friese meren onder grote druk. Ook op deze wateren is het dan noodzakelijk om een verscherpt toezicht uit te oefenen.

Het project "Zomerwatertoezicht 2009" levert hierin een belangrijke bijdrage. Die bestaat uit varend toezicht en repressief optreden door de volgende instanties: provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, politie Fryslân en het KLPD dienst Waterpolitie. Door deze samenwerking is er voldoende toezicht op het water. Prioriteiten zijn het varen onder invloed, het snel varen, vaargedrag op het prinses Margrietkanaal en milieuovertredingen.

Je rijdt alcoholvrij, je vaart alcoholvrij!

De campagne ‘Schipper niet met drank’ is een initiatief van Veilig Verkeer Nederland, Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân en Verslavingszorg Noord Nederland. De campagne wijst waterrecreanten op de gevolgen van alcoholgebruik op het water. De politie ondersteunt de campagne en voert tijdens het waterseizoen extra controle uit op alcoholgebruik.
Provincie:
Tag(s):