maandag, 23. maart 2009 - 9:56

Sterke groei onvolledige AOW-uitkeringen

In december 2008 waren er 464 duizend onvolledige AOW-uitkeringen. Dit is 17 procent van het totaal aantal AOW-uitkeringen. Het aantal onvolledige AOW-uitkeringen is de afgelopen twintig jaar meer dan verdrievoudigd. Hierdoor is ook het aantal 65-plussers in de bijstand flink gestegen. Dit blijkt uit de jongste cijfers van het CBS.

om mensen die op volwassen leeftijd naar Nederland zijn geïmmigreerd. Onder hen zijn veel arbeidsmigranten die vanaf de jaren zestig naar Nederland kwamen. Anderzijds betreft het mensen die voor hun 65e Nederland hebben verlaten.

De hoogte van de AOW-uitkering is afhankelijk van het aantal verzekerde jaren. Voor elk jaar dat de pensioengerechtigde tussen de 15 en 65 jaar niet verzekerd is geweest, bijvoorbeeld vanwege wonen in het buitenland, wordt op het ouderdomspensioen 2 procent gekort.
Categorie:
Tag(s):