maandag, 8. juni 2009 - 21:37

Toch nog restauratie-subsidie voor korenmolen De Leeuw

Zuidhorn

De gemeente Zuidhorn ontvangt op de valreep een restauratiesubsidie voor de korenmolen De Leeuw te Oldehove. Molenwethouder Jan Oomkes heeft vorige week uit handen van de directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) namens het college de beschikking hiervoor in ontvangst genomen.

Daarnaast heeft het RCE ook een restauratiesubsidie toegekend aan het kerkje in Den Horn. Namens het college van kerkrentmeesters Hoogkerk/Oostwold heeft Jan Oomkes ook deze beschikking in ontvangst genomen.

De gemeente heeft vorig jaar een aanvraag ingediend voor de restauratie van de molen en het college van kerkrentmeesters Hoogkerk/Oostwold voor het kerkje. Het was de laatste mogelijkheid in aanmerking te komen voor de regeling voor restauratieachterstand van de RCE. De gemeente heeft hier dus nog net op tijd gebruik van gemaakt.

De restauratie van de molen bestaat onder meer uit het vervangen van de roeden en een aantal vloeren. Over de restauratie van het kerkje vindt nog nadere afstemming plaats. Na de restauratie van beide gebouwen heeft de gemeente Zuidhorn de rijksmonumenten weer allemaal op orde.

De restauratiewerkzaamheden dienen voor 31 december 2010 afgerond te zijn.
Provincie:
Tag(s):