woensdag, 24. juni 2009 - 15:37

Toezicht op onderhoud goederenwagons aangescherpt

Den Haag

Een aantal toezichthouders van verschillende Europese landen, waaronder de Inspectie Verkeer en Waterstaat, heeft onderling afspraken gemaakt om het toezicht op het onderhoud van goederenwagons op het spoor aan te scherpen. Dit heeft de Inspectie Verkeer en Waterstaat woensdag bekendgemaakt.

Op grond van de nieuwe afspraken kan door de toezichthouders duidelijker dan voorheen worden vastgesteld wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van een bepaalde goederenwagon.

Steeds vaker worden goederenwagons geleased of gehuurd. Hierdoor is vaak onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. Daarom moet voortaan elk bedrijf dat een wagon laat registreren - of die nu vervoerder is of niet (bank, leasemaatschappij) - melden wie het eerste aanspreekpunt is voor onderhoud, de zogeheten Entity in Charge of Maintenance (ECM).

Een ECM voldoet aan de eisen van een door een lidstaat aangewezen Certification Body (keuringsinstantie). De afspraken komen boven op de verplichting van elke spoorvervoerder om met voertuigen te rijden die in een onderhoudssysteem zijn opgenomen.

Ook blijven visuele controles voor vertrek verplicht om eventuele afwijkingen te corrigeren die tussen onderhoudsbeurten en rit zijn ontstaan. De nieuwe afspraken lopen vooruit op een Europese richtlijn die naar verwachting eind 2010 van kracht zal worden.

Ook landen buiten de Europese Unie kunnen deelnemen aan de overeenkomst tussen de toezichthouders.
Provincie:
Tag(s):