vrijdag, 24. april 2009 - 20:33

Tweede ZAAD lustrum

Middelburg

De Zeeuwse Amateur-Archeologen Dag - ZAAD - viert dit jaar zijn tweede lustrum. De Provincie Zeeland draagt de amateur-archeologie een warm hart toe en is dit jaar gastheer van de ZAAD. Het jubileum wordt dan ook gevierd op een bijzondere locatie: de historierijke Oude Dormter en Abtskamer van de Abdij van Middelburg.

De dag, zaterdag 16 mei, heeft een rijk en gevarieerd programma, met Zeeuwse bijdragen van amateur-archeologen en professionals. Ook dit jaar staat de dag open voor alle belangstellenden met interesse in de (Zeeuwse) archeologie. De organisatie van het evenement is in handen van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ).

Sinds 2000 heeft de ZAAD als contactdag voor amateur-archeologen naam gevestigd onder het motto ‘voor en door amateurs’. Amateur-archeologen vervullen een belangrijke rol in de Zeeuwse archeologie. Dankzij hun inzet wordt veel bereikt, zowel bij behoud van archeologische monumenten als bij veldonderzoek, publicaties en tentoonstellingen.

Het ochtendprogramma, dat om 10.30 uur begint, bestaat uit een drietal lezingen van professionals in de archeologie, waarin aspecten van Zeeland in de Romeinse tijd, de Sint-Janskerk in Sluis en de opgraving Vlissingen-Spuistraat/Lange Zelke aan de orde komen. Het middagprogramma omvat zes presentaties van Zeeuwse amateur-archeologen waarin zijn hun specifieke kennis, bijzondere vondsten en ondersteunende bijdragen betreffende de Zeeuwse archeologie toelichten.

Tijdens de lunchpauze is de publieksruimte van de SCEZ aan de Groenmarkt 13 te Middelburg opengesteld. Hier is dan de nieuwe presentatie 'Vijftig jaar Zeeuwse bodemvondsten', met vondsten uit het Zeeuws archeologisch depot te bezichtigen.

Speciaal op deze dag zijn bovendien de bijzondere vondst van de paleolithische vuistbijlen en andere vondsten uit de Noordzee bij Great Yarmouth van amateur-archeoloog Jan Meulmeester te zien. Voor deze vondst ontving Meulmeester van de British Archaeological Awards 2008 de prijs voor de beste archeologische ontdekking in 2008 (zie ook www.scez.nl > archeologie).

Daarnaast is een selectie van het late ijzertijd aardewerk uit het rituele depot van Grijpskerke-Kievitshoekweg te bezichtigen. Een aantal potten uit dit complex, waaraan amateur-archeoloog Sjef Thier na de vondst in 2003 al enige jaren uitwerkingstijd heeft besteed, worden nu klaargemaakt voor expositie in de tentoonstelling 'Rome in Zeeland' die deze zomer in het Zeeuws Museum te zien zal zijn.

Voor het middagprogramma van de amateur-archeologen zullen de wethouders van de Zeeuwse gemeenten worden uitgenodigd, zodat ook zij kennis kunnen maken met de kennis en kunde van de Zeeuwse amateur-archeologen.

De Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN), afdeling Zeeland, verzorgt die dag een boekenbeurs. Ook publicaties van de SCEZ worden te koop aangeboden.

De tiende ZAAD is bedoeld voor amateur-archeologen in Zeeland en iedere geïnteresseerde in de archeologie in Zeeland. Voor deelname aan de dag wordt een financiële bijdrage van € 7,50 gevraagd; voor leden van de AWN € 5,-. U kunt dit bedrag op de dag zelf bij inschrijving voldoen. U ontvangt dan tevens een bon voor een lunchpakket. Koffie, thee en de afsluitende borrel zijn inbegrepen.

De ruimte in de Oude Dormter van de Abdij is beperkt. Aanmelding tot uiterlijk vrijdag 8 mei 2009, bij voorkeur per e-mail naar ae.bijdevaate@scez.nl (of telefonisch 0118-670885). Deelname aan de dag wordt digitaal bevestigd. Vermelding van bereikbaarheid per e-mail is dan ook gewenst.

De ZAAD wordt georganiseerd door de SCEZ. Voor het volledige dagprogramma zie: www.scez.nl > archeologie.
Provincie:
Tag(s):