vrijdag, 15. mei 2009 - 22:49

Vaststelling bestemmingsplan ‘Parapluherziening opslag en verkoop vuurwerk’

Almere

Het college van B en W stelt de raad voor het bestemmingsplan ‘Parapluherziening opslag en verkoop vuurwerk’ ongewijzigd vast te stellen.

Een paraplubestemmingsplan is een overkoepelend plan waarin de regels worden vastgelegd voor grote delen van de bestaande stad van Almere ten aanzien van één onderwerp. In dit geval gaat het om de verkoop en opslag van consumentenvuurwerk.

Het plan geeft aan voor welke reeds bestaande bestemmingsplannen de regels gelden en vormt een gedeeltelijke herziening van die bestemmingsplannen. Dit bestemmingsplan is de ruimtelijke vertaling van het beleid dat is vastgelegd in de nota Ruimtelijke Implementatie Vuurwerkbesluit Gemeente Almere 2004/2005. Kort samengevat wordt de opslag, herverpakking en verkoop van vuurwerk verboden in woongebieden en onder voorwaarden toegestaan op bedrijventerreinen en in winkelcentra.

Het ontwerp van dit bestemmingsplan heeft van 9 februari 2009 tot en met 23 maart 2009 ter inzage gelegen. In deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt na besluit van de raad gedurende zes weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden, die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen in deze periode beroep instellen bij de Raad van State.
Provincie:
Tag(s):