dinsdag, 2. juni 2009 - 18:06

Venray wil cameratoezicht op industrieterrein

Venray

De gemeente Venray wil camera’s gaan inzetten voor de beveiliging van eigendommen in op de bedrijventerreinen. Bedrijventerrein Smakterheide krijgt als eerste camera’s, zo meldt de gemeente.

Burgemeester en Wethouders hebben deze week de kaders vastgesteld voor cameratoezicht in de openbare ruimte in Venray. Belangrijke voorwaarden voor het toestaan van camera’s is de privacy van burgers. Ook dient cameratoezicht altijd onderdeel van een groter pakket beveiligingsmaatregelen te zijn. De afspraken over camerabeveiliging op de bedrijventerreinen worden vastgelegd in een convenant met de ondernemers en de politie. De gemeenteraad moet toestemming geven voor het inzetten van camera’s.

Het college ziet camera’s als een belangrijk hulpmiddel bij het veiliger maken van bedrijventerreinen. Een veilig ondernemingsklimaat kan van doorslaggevend belang zijn bij de keuze voor een vestigingsplaats van bedrijven. Voor Smakterheide is gekozen omdat op dit bedrijventerrein de bekabeling die nodig is voor cameratoezicht al in de grond ligt. In een later stadium kunnen camera’s ook worden ingezet op andere bedrijventerreinen en in het winkelcentrum.

Venray gaat geen camera’s inzetten voor het handhaven van de openbare orde in het centrum. De gemeente heeft de mogelijkheden daarvoor onderzocht en concludeert dat het middel te zwaar is in vergelijking met de incidenten die zich voordoen. In het centrum gaat het vooral om (brom)fietsdiefstallen en overlast. Voor beide incidenten zijn andere, minder ingrijpende maatregelen te bedenken. In het kader van het project Centrum op de Schop wordt de realisering van een goede (brom)fietsparkeervoorziening, zo mogelijk bewaakt, meegenomen. De politie houdt zich al bezig met de overlastmeldingen, die zich vooral concentreren rondom het Henseniusplein.

Het college wil wel twee proeven nemen met camera’s bij het handhaven van kleine ergernissen zoals het illegaal storten van afval bij afvalcontainers. B en W willen binnen een maand een voorstel over de plaatsen waar bij wijze van proef camera’s komen te hangen.
Provincie:
Tag(s):