woensdag, 2. september 2009 - 10:00

Wetterskip Fryslân neemt visstand op

Vanaf maandag 31 augustus begint Wetterskip Fryslân met het opnemen van de visstand in 21 wateren. De resultaten worden vergeleken met de visstand van 2002 en 2006. Op deze manier volgt het waterschap de ontwikkeling van de visstand en bepaalt ze het effect van genomen maatregelen voor het bereiken van een goede ecologische toestand in de wateren.

Naast het opnemen van de visstand treft Wetterskip Fryslân nog meer maatregelen om de visstand op peil te houden. Roel de Jong, verantwoordelijk vanuit het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân: “Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor de realisatie van zeven visvriendelijke gemalen. Verder wordt nagegaan hoe de vismigratie bij onder andere Stavoren (van en naar het IJsselmeer) en Dokkumer Nieuwe Zijlen (vanuit het Lauwersmeer) kan worden verbeterd.”

Het onderzoek naar de visstand wordt eens in de drie jaar uitgevoerd. De visrechthebbenden en beheerders zijn ingelicht.
Het waterschap schakelt adviesbureau AquaTerra-KuiperBurger bv (ATKB) uit Geldermalsen en Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek bv uit Veenwouden in voor de uitvoering. In samenwerking met beroepsvissers worden 21 wateren bemonsterd, waaronder het Sneekermeer, Groote Wielen, Kleine Wielen, Van Harinxmakanaal, Zwette, Doezumertocht, De Deelen en de Linde.
Provincie:
Tag(s):