dinsdag, 2. februari 2010 - 16:49

Barneveld past strooibeleid aan

Barneveld

De gemeente Barneveld past het strooibeleid aan. De afgelopen dagen is de zoutvoorraad van Barneveld geslonken en de gemeente heeft de afgelopen weken geen nieuwe voorraad van betekenis ontvangen.

De gemeente Barneveld is daarom genoodzaakt om de 1e strooironde (de hoofdroutes) te beperken en de 2e strooironde (wegen en straten die alleen overdag worden gestrooid) niet lan-ger uit te voeren. De gemeente kiest op voorhand niet voor het strooien met zand, omdat hierdoor de gladheid weliswaar afneemt, maar sneeuw en ijs niet verdwijnen.

Afgelopen zaterdag en zondag heeft de gemeente Barneveld de strooiploeg ingezet om de hoofdroutes begaanbaar te houden. Ondanks alle inspanningen is het de gemeente niet gelukt om extra zout van be-tekenis geleverd te krijgen. De verwachting is, dat de zoutschaarste de komende weken aanhoudt.

De gemeente Barneveld heeft een uitgebreid wegennet en strooit in de 1e strooironde bijna 300 kilometer aan wegen en fietspaden. Om de belangrijkste (hoofd)routes de komende weken goed berijdbaar te hou-den, wordt de 1e strooironde beperkt. Verbindingswegen tussen de verschillende woonkernen en wijkont-sluitingswegen worden zoveel als mogelijk berijdbaar gehouden. Dat geldt ook voor winkelstraten en be-langrijke fietsroutes.

Met ingang van vandaag, maandag 1 februari 2010, wordt de 2e ronde niet meer gestrooid. De sneeuwploegen proberen de sneeuw zoveel als mogelijk van de wegen te verwijderen. De gemeente is terughoudend met het strooien van zand. Hoewel hierdoor de gladheid afneemt, verdwijnen sneeuw en ijs niet.

Inwoners worden de komende weken, afhankelijk van de (aanhoudende) weersomstandigheden, sneller en langduriger met gladde wegen geconfronteerd. De gemeente Barneveld vraagt inwoners voorzichtig te zijn. Denk ook aan fietsers, kinderen en oudere mensen die moeilijk ter been zijn.

De gemeente Barneveld vraagt inwoners ook om – zoveel als mogelijk – het eigen voetpad naar de woning schoon te houden.
Provincie:
Tag(s):