zondag, 11. juli 2010 - 11:19

Politie wisselt onderling te weinig informatie uit

Den Haag

De regionale politiekorpsen en het KLPD wisselen via hun ICT-systemen nog steeds onvoldoende informatie met elkaar uit. Landelijke afspraken worden op essentiële punten nog niet nagekomen of anders uitgevoerd. Dit blokkeert een slagvaardige aanpak.

Ook hebben knelpunten in de systemen gevolgen voor de betrouwbaarheid van de informatie die de politie heeft en voor het inzicht in de omvang van de criminaliteit. Deze tasten de kwaliteit en effectiviteit van het politiewerk aan.

Dat staat in een rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. Minister Hirsch Ballin (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie) heeft het rapport naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij schrijft dat hij de conclusies van het rapport betrekt bij maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de politiezorg.

In zijn reactie stelt hij dat de rapporten laten zien dat er wel stappen gezet zijn op het terrein van de informatievoorziening van de politie, maar dat er snel maatregelen getroffen moeten worden om de geconstateerde problemen aan te pakken.
Provincie:
Tag(s):