vrijdag, 25. juni 2010 - 11:09

Schonere brandstof voor zeeschepen Noordzee

Den Haag

Met ingang van 1 juli 2010 zijn zeeschepen op de Noordzee verplicht te varen op schonere brandstof. Volgens nieuwe internationale regels dient scheepsbrandstof 33 procent minder zwavel te bevatten.

Minder zwavel in de brandstof betekent minder uitstoot van vervuilende stoffen. Als gevolg van deze maatregel zal de luchtkwaliteit met name in het westen van Nederland verbeteren.

De nieuwe regelgeving is opgesteld door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en maakt deel uit van een omvangrijk pakket van maatregelen, waarover in 2008 overeenstemming is bereikt. In 2015 zal de milieunorm voor brandstoffen voor schepen op de Noordzee verder worden aangescherpt.
Provincie:
Tag(s):