dinsdag, 19. april 2011 - 22:50

Apeldoornse ijzeroven blijkt museumvondst

Apeldoorn

Donderdag 21 april is een unieke dag voor de Apeldoornse archeologen. Eén van de Romeinse ijzerovens die tijdens archeologisch onderzoek is gevonden aan de Herderweg/Ooiweg, blijkt een prachtexemplaar.

Donderdag wordt deze oven uit de grond gehaald om later in een museum te komen. Om 13.00 uur start de opgraving.

Afgelopen maand heeft een team van archeologen van RAAP in samenwerking met de gemeente Apeldoorn onderzoek gedaan aan de Herderweg/Ooiweg, waar woningcorporatie De Goede Woning woningen gaat bouwen. Een eerste onderzoek liet zien dat daar ooit een verzameling van boerderijen moet hebben gestaan. Ook werden resten van ijzerbewerking gevonden uit de Romeinse tijd. Vondsten die nieuwe inzichten over de geschiedenis van Apeldoorn en de Veluwe betekenen. Want hiermee gaat de geschiedenis van de ijzerbewerking in Apeldoorn wel vijf eeuwen verder terug, dan we voorheen dachten.

Een team van specialisten heeft nader onderzoek gedaan naar de ijzerovens die bij de nederzetting zijn gevonden. Dit leverde mooie vondsten op. Van eén van de opgegraven ijzerovens is onderkant geheel intact, waarbij de ovenwand goed zichtbaar is. De oven wordt en-bloc opgegraven. Dit betekent dat de oven samen met de grond eromheen en eronder wordt opgetild. Dit alles wordt voorzichtig in een houten kist overgeheveld en gaat daarna naar het laboratorium voor nader onderzoek. Ook wordt de oven geconserveerd, zodat deze uiteindelijk in het museum kan komen te staan.

Het opgraven van de ijzeroven betekent tevens het einde van de archeologisch werkzaamheden aan de Herderweg/Ooiweg. Hierna kan De Goede woning verder met de bouwwerkzaamheden.
Provincie:
Tag(s):