maandag, 14. maart 2011 - 20:36

Belonen naar prestatie voor ziekenhuizen

Den Haag

Ziekenhuizen worden per 2012 veel meer beloond naar prestatie. Voor ongeveer 70 procent van de behandelingen gaat in de ziekenhuiszorg vrije prijsvorming gelden.

De huidige grote hoeveelheid van zorgprestaties (DBC’s) wordt vervangen door een veel kleiner, veel transparanter en minder bureaucratisch systeem (DOT-zorgprestaties). Minister Edith Schippers (VWS) schrijft dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Dit is een belangrijke stap om de ziekenhuiszorg in de toekomst van goede kwaliteit en betaalbaar te houden.

De urgentie om hiertoe maatregelen te nemen is groot. Op dit moment combineert het stelsel nog het slechtste van twee (aanbodgereguleerd en vraaggestuurd) werelden. Dat is te duur en daagt niet uit tot het leveren van betere kwaliteit. De inzet van minister Schippers is om in twee jaar (2012 en 2013) een verantwoorde en zorgvuldige overgang te maken naar een eindmodel van belonen naar prestatie, vrije prijsvorming, keuzevrijheid en dynamiek. Schippers bouwt waarborgen in, zodat wordt voorkomen dat ziekenhuizen als gevolg van de overgang van budget- naar prestatiebekostiging in financiële problemen komen.

Met de plannen van Schippers komt er minder bureaucratie, meer ruimte om in ziekenhuizen vernieuwing toe te passen en meer onderhandelingsruimte en risicodragendheid voor verzekeraars. Door beter inzicht in kosten en behandelingsresultaten zal de kwaliteit van, en innovatie in, de zorg aanzienlijk toenemen.
Provincie:
Tag(s):