dinsdag, 19. juli 2011 - 21:20

Brandweer Nieuwehorne voert actie tegen opheffing

Nieuwehorne

Nadat vele brandweerkorpsen in kleine dorpskernen werden opgeheven door herindeling of bezuinigingen, heeft nu de Hulpverleningsdienst Fryslân het voornemen om de brandweer in het Friese Nieuwehorne te sluiten.

Al bijna 25 jaar is er een brandweerpost gevestigd in de dorpskern van Nieuwehorne. Volgens de vrijwilligers is in die 25 gebleken dat er behoefte is aan een vrijwillige brandweer in het dorp.

De Hulpverleningsdienst Fryslân wil de norm voor aanrijtijden binnen de regio met 50% verhogen waardoor op papier de brandweer in Nieuwehorne overbodig wordt.

Om hun ongenoegen over de sluiting kenbaar te maken, togen de brandweerlieden door Nieuwehorne om huis aan huis flyers te verspreiden voor het behoudt van de brandweerpost. Hierbij kregen zij veel support van de burgerij omdat de flyer bij veel huishoudens direct voor het raam werd gehangen.

Met als motto 'Verlenging aanrijtijd gaat ten koste van uw veiligheid' hopen de vrijwilligers dat de brandweerpost Nieuwehorne kan blijven bestaan.
Provincie:
Tag(s):