woensdag, 5. januari 2011 - 23:56 Update: 08-07-2014 0:31

Crisis.nl niet crisisbestendig

Dordrecht

Na het uitbreken van de brand in Moerdijk en de gevolgen die dit met zich meebracht voor de wijde omtrek, besloot men woensdagavond via crisis.nl de burgerij op de hoogte te houden van het laatste nieuws over de te nemen maatregelen.

Kort nadat het bekend werd gemaakt dat hier informatie was in te winnen, bleek de website totaal onbereikbaar voor burgers. Via Twitter en andere sociale media klaagden men dat de website plat lag door het grote aantal bezoekers. Enkele uren later kon men de website weer bereiken, waaruit blijkt dat de website Crisis.nl niet crisisbestendig is wanneer er zich een calamiteit voordoet.
Categorie:
Tag(s):